Αλλαγή της Streaming IP

Αν ο σταθμός σας είναι καταχωρημένος στο OnRadio.audio; Και αλλάξατε Server.
Που έχει ως αποτέλεσμα να αλλάξει η Streaming IP.

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα:

*Ονομασία Σταθμού

*E-Mail

*Την νέα IP π.χ.:
ip.onradio..audio:8000 ή: 123.312.123:8000