Δωρεάν καταχώρηση Web Radio

*Ονομασία Σταθμού

*Επέλεξε Κατηγορία:

*URL Streaming π.χ.:
ip.onradio.audio:8000 ή: 123.312.123:8000

Web Site

*E-Mail

Περιγραφή του Σταθμού σας

Αφού λάβετε από εμάς το ενημερωτικό E-Mail που θα λέει ότι:
Η Καταχώριση του WebRadio σας ολοκληρώθηκε.
Τότε, αν θέλετε; Προσθέστε στην σελίδα σας, το ένα από τα δυο λογότυπα μας που θα βρείτε εδώ.

Επιλογή Σταθμού